EU SKA INTE UPPMUNTRA SLÖJOR PÅ BARN

Det pågår en revolution i Iran. De iranska kvinnorna har fått nog. Nog av förtryck och diskriminering. Nog av moralpolis och av säkerhetspolisen som kontrollerar hela samhället med järnhand.

De iranska kvinnorna har uppvisat oerhört mod: de demonstrerar, slänger sina slöjor och klipper sitt hår. Deras budskap är tydligt. De vill åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter. De vill ha frihet och demokrati.

Omvärlden tycks äntligen uppmärksamma regimens förtryck i Iran. Fördömanden och sanktioner har utfärdats mot det iranska ledarskapet. Men tyvärr förlorar EU:s stöd till kvinnorna en del av sin kraft när EU-kommissionen samtidigt pumpar ut kampanjer som uppmuntrar hijaben – till och med på barn.

Det gör mig oerhört upprörd att se citat som ”Freedom is in hijab” i EU:s officiella kanaler. Hijabens syfte, oavsett om den är påtvingad eller inte, är att upprätthålla en förtryckande manlig ordning. Hijaben är därför oförenlig med jämställdhet mellan könen. Hijaben är därmed oförenlig med de värderingar som Sverige vilar på – frihet och jämställdhet mellan könen är vårt fundament. Vissa värderingar är inte valbara i Sverige eller i EU och detsamma borde gälla för resten av världen också.

EU ska inte uppmuntra eller trivialisera hijaben. Och i min värld borde alla EU-länder överväga att förbjuda slöja på barn. Det minsta vi ska begära är att den som bär slöja är vuxen och har valt det själv.

Vid flera tillfällen de senaste veckorna har jag tagit upp frågan i Europaparlamentet. Först tog jag initiativ till ett tilläggsförslag, om att EU ska sluta med kampanjer som främjar hijaben, när vi antog en resolution som fördömer våldet mot protesterna i Iran. Men mitt förslag blockerades av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister (flera svenskar). Läs mer om det här: https://bit.ly/3U3TUyD

Vid budgetvoteringarna la jag sedan fram ett liknande tilläggsförslag, om att EU inte bör finansiera kampanjer som främjar hijab och indirekt bagatelliserar slöjtvång. Tyvärr var det bara SD och M av svenskarna som röstade för kristdemokraternas förslag. Övriga verkar inte se något problem med att EU stödjer den iranska regimens syn på kvinnor och slöjtvång. Här går det att läsa ändringsförslaget som de röstade mot: https://bit.ly/3zEKSQ7 Skamligt!

Redan dagen efter denna votering kom en ny liknande post innehållande hijab från Kommissionen på sociala medier (den har dock tagits ner nu!). Därför har jag skickat in en skriftlig fråga till Kommissionen för att få deras förklaring på detta. Här kan ni läsa den frågan: https://bit.ly/3zJwcQ5

Om EU-kommissionen och mina svenska politikerkollegor menar allvar med stödet till kvinnorna i Iran så bör de tänka om. Det är otroligt märkligt och oseriöst att hävda att man stöttar kvinnornas revolution i Iran om man inte samtidigt tar kampen mot slöjtvång.