FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN TAR PLATS I BRYSSEL

Under gårdagen tog hundratals funktionshindrade och andra engagerade plats på Bryssels gator för att under parollen ”Freedom Drive” demonstrera mot utanförskap och isolering av funktionsnedsatta, samt för rätten till ett värdigt och likvärdigt liv för alla med funktionsnedsättning.

Centralt för demonstrationen var att en gång för alla få till ett fullständigt avskaffande av de många institutioner som fortfarande bedrivs runtom i Europa, där funktionsnedsatta låses in under fullständigt vedervärdiga omständigheter och nekas ett fritt och värdigt liv som alla andra.

Efter demonstrationen samlades en grupp demonstranter här i Europaparlamentet för att möta EU-parlamentariker för att diskutera de initiativ som finns på EU-nivå till stöd för människor med funktionsnedsättning. Under mötet lyfte jag mitt perspektiv och mina förslag i egenskap av lagstiftare. Men jag uppmanade också mötesdeltagarna att själva engagera sig partipolitiskt. För samtidigt som engagemang i intresseorganisationer är mycket viktigt, så är vi tyvärr bara en handfull politiker som faktiskt möter dessa grupper, lyssnar på dem, och tar till oss vad de har att säga. Därför, menar jag, är det viktigt att också människor med funktionsnedsättning väljer att engagera sig partipolitiskt och själva driva frågor som är viktiga för dem, såväl på lokal, regional och nationell nivå som internationellt.

Vi är inte så många, men vi blir alltfler, som med funktionsnedsättning har möjlighet och väljer att engagera oss i politiken. Detta är en utveckling som verkligen gläder mig. Jag talar förstås av egen erfarenhet när jag säger att det är otroligt värdefullt att alla känner sig välkomna och inkluderade även i det politiska rummet.

Stort tack till European Network on Independent Living – ENIL för ett viktigt initiativ och lyckat möte!
På bilden ser ni mig tillsammans med medlemmar från den svenska och norska delegationen.