REDO FÖR EN NY UTRIKESMINISTER

Ingen har missat att det snart är val. Vi ska välja företrädare på kommunal, regional och nationell nivå. Utifrån mandaten i riksdagen ska regering bildas och regeringsbildningen pratas det ju en hel del om.

Men framtida ministrar pratas det mindre om. Har ni tänkt på att vi nu väljer vem som ska bli nästa utrikesminister exempelvis? Att vi röstar om framtidens utrikespolitik? Att valet också är en folkomröstning om Ann Linde?

Nuvarande regering har alltför många gånger visat att de inte kan leverera en utrikespolitik värd namnet. Statsministern sa att en svensk Natoansökan skulle destabilisera Europa. Utrikesministern bar slöja under sitt besök i Iran. Försvarsministern vill inte hjälpa Ukraina med de vapen de behöver för att vinna kriget. För att nämna några exempel.

KD står för ett annat alternativ. Vi står för en effektiv, handlingskraftig och värderingsburen utrikespolitik. Ett par viktiga frågor för oss är:

💸 Ett effektivt bistånd. KD stöder målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Men vi ser ett stort behov av att effektivisera biståndet. Mycket pengar försvinner i byråkrati och på omvägar. Det humanitära biståndet, dvs. bistånd som exempelvis skickas till länder som just upplevt en naturkatastrof, måste i större utsträckning nå ut till de behövande än vad som är fallet idag. Biståndets långsiktiga mål måste dock vara att de länder som idag tar emot bistånd tids nog ska nå en utveckling där biståndet inte längre behövs.

🇮🇱 Ny politik för Mellanöstern. Sveriges nuvarande regering har varit allt annat än framgångsrik i att vårda relationen med Mellanösterns enda demokrati – det vill säga Israel. KD förespråkar en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, men vi anser att det var helt fel av den rödgröna regeringen att erkänna Palestina och vi vänder oss starkt emot regeringens onyanserade politik på området.

🇺🇳 Ett nytt FN-samarbete. Regeringen har ofta nedprioriterat EU som forum för utrikespolitik och istället valt att lägga stort fokus på ett många gånger handlingsförlamat FN-säkerhetsråd. Vi menar att Sverige bör vara mer aktivt i EU-kretsen. Samtidigt är FN givetvis en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare, mer rättvis och hållbar värld. FN:s säkerhetsråd har dock alltför ofta brustit i handlingskraft när de allra viktigaste värden stått på spel. För att FN ska kunna visa handlingskraft behövs en rad reformer, exempelvis bör vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.

Socialdemokraternas ambition om att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter världen över fungerar tyvärr inte i praktiken. Det är ytterligare ett skäl att rösta på Kristdemokraterna. Vi är redo för en värderingsstyrd utrikespolitik.