SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG OCH SEX MÅNADER AV KRIG I UKRAINA

Idag infaller Ukrainas självständighetsdag, till minne av landets frigörelse från Sovjetunionen. Tyvärr markerar dagen i år också sex månader av Vladimir Putins fruktansvärda fullskaliga invasionskrig i landet.

På många håll i Sverige flaggas det idag utanför kommunhus och andra offentliga byggnader med blått och gult till stöd för Ukraina. Också runtom i världen sker liknande manifestationer. Sex månader in i kriget har den ukrainska självständighetsdagen fått en förstärkt betydelse: oavsett Putins fruktansvärda överträdelser är och förblir Ukraina ett självständigt land med rätt till territoriell integritet och självbestämmande. På den punkten har ingenting förändrats.

Det är enormt viktigt att omvärlden visar sitt stöd på det här sättet. Samtidigt kan jag inte låta bli att oroas över hur ett alltmer utdraget krig riskerar försvaga det allmänna intresset för att följa utvecklingen i Ukraina. Detta skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser då Ukraina fortfarande är i behov av omvärldens stöd för att vinna kriget.

Inför självständighetsdagen har president Volodymyr Zelenskyj fört fram ett noga balanserat budskap till det ukrainska folket om att de ska var stolta och se sina segrar, men utan att släppa garden. Sex månader in i kriget är det viktigt att omvärlden börjar se på sina egna insatser på samma sätt: oavsett tidigare insatser har inte tillräckligt gjorts så länge Putin vägrar acceptera Ukrainas självständighet.

I just detta nu försvarar Ukraina de demokratiska värdena för oss alla. Som europaparlamentariker i utrikesutskottet, ersättare i Europaparlamentets Ukraina-delegation och ordinarie ledamot av parlamentets Ryssland-delegation kommer jag fortsätta göra allt i min makt för att omvärlden inte ska glömma Ukrainas kamp.