NY POLITIK OM HONGKONG

Utvecklingen i Hongkong är allvarlig, och riskerar tyvärr att hamna i skymundan när den utrikespolitiska debatten helt fokuserar på Ryssland och Ukraina. Därför påminner jag och min partigrupp (EPP) ständigt om behovet att bevaka och reagera på det som händer i Hongkong, och att uppmärksamma den kinesiska kommunistregimens brott där. I veckan har vi tagit initiativ till en resolution om Hongkong. Igår debatterades situationen i kammaren och idag antogs resolutionen i fråga.

Det är glädjande att vårt förslag fått gehör och att parlamentet nu ställt sig bakom denna resolution. Resolutionen innebär dels ny EU-politik, dels upprepning av krav som tidigare ställts.

Idag uttrycker Europaparlamentet

▪️ att Hongkongs nye borgmästare John Lee borde sättas upp på EU:s sanktionslista,

▪️ att det faktum att Peking valde ut Hongkongs nya borgmästare, betyder att Hongkong inte längre är en självstyrande region,

▪️ att Kina bryter mot den internationella överenskommelsen om ”ett land, två system”, som skulle garantera Hongkongs självständighet.

Resolutionen handlar också, mer konkret, om gripandet av kardinal Zen, en pensionerad Hongkong-baserad ärkebiskop som modigt har motsatt sig kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Zen, som är 90 år, är en av fyra personer som fängslats för att ha varit associerad med en numera nedlagd organisation som hjälpte demonstranter i ekonomisk nöd. Vår resolution fördömer dessa gripanden, och Europaparlamentet kräver att myndigheterna lägger ner samtliga åtalspunkter som riktas mot kardinal Zen och hans kollegor, eftersom de är politiskt motiverade åtal.

Den kinesiska kommunistregimen kan inte tillåtas fortsätta terrorisera hongkongborna. Det minsta vi kan göra är att bevaka och uppmärksamma vad som händer där. Och det minsta som ministerrådet – Ann Linde med flera – borde göra är att införa sanktioner mot de som ständigt och grovt bryter mot internationell lag och de universella mänskliga rättigheterna.