HYCKLERI OM ANTISEMITISMEN I DE PALESTINSKA SKOLBÖCKERNA

Förra veckan nåddes jag av dåliga nyheter. EU-kommissionen har beslutat att återigen bevilja bistånd till palestinska skolor och läromedel.

Jag är positiv till bistånd och att finansiera utbildning för barn i nöd. Verkligen. Men problemet är att läromedlen som används i dessa skolor uppmuntrar till hat och våld. De är antisemitiska och uppmuntrar till jihad. Eleverna i de palestinska skolorna förtjänar bättre.

Just därför har biståndet varit fruset ett år. EU:s utvidgningskommissionär, Olivér Várhelyi, satte upp villkor för biståndet förra året. Han ansåg att den palestinska myndigheten för att få medlen måste se till så att läromedlen inte innehåller antisemitiska anspelningar och uppvigling till våld. Om ingen förbättring sker, hålls pengarna inne.

I förra veckan sa kommissionen att ”alla problem är borta” samtidigt som man meddelade att pengarna kommer att släppas på igen. Det är fel. Det är fel både i sak – problemen i böckerna är inte borta, de har faktiskt blivit värre (!) i år – men det är också fel moraliskt. EU, som bildades som ett fredsprojekt, ska ju absolut inte stötta spridandet av hat och uppmuntringar till våld!

Jag menar att detta är en identitetsfråga för EU. Det handlar inte om pengarna egentligen. Det handlar om de värderingar som ligger till grund för unionen. Allas lika och okränkbara värde, frihet, tolerans och fred ska styra politiken – alltid och överallt.

Tyvärr har vår utrikesminister, Ann Linde, varit drivande i frågan. Hon har drivit linjen ”bistånd utan villkor” hårdast. Det är för mig oförståeligt. Det handlar om våra medborgares skattepengar och det handlar om en region som plågats av krig och konflikt längre än ministern har levt. Hur har hon mage att spendera skattepengar på utbildning som lär eleverna att hata Israel och uppmuntrar dem till jihad, martyr och våld? Samtidigt håller Sverige, i egenskap av ordförande, möte med den internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA) om att bekämpa antisemitism.

Hyckleriet har nått nya nivåer.

▶️ Läs gärna mitt uttalande i Tidningen Dagen: https://www.dagen.se/…/eu-aterupptar-bidrag-till…/