UTESLUT RYSSLAND OCH BELARUS FRÅN INTERPOL

Tidigare i år utsågs jag till parlamentets ansvariga för ett yttrande om den internationella polisorganisationen Interpol. Under våren har jag arbetat med yttrandet: författat ett utkast, lett förhandlingarna mellan alla politiska grupper, tagit fram ändringsförslag och presenterat förslaget i utskottet. Idag kom slutligen dagen då mitt förslag röstades och antogs av utskottet för mänskliga rättigheter i parlamentet.

MR-utskottets yttrande är tydligt:

⛔1️⃣⛔ Uteslut de stater som inte respekterar internationell rätt och Interpols regler från Interpol-samarbetet!

⛔2️⃣⛔ Uteslut Ryssland och Belarus – nu!

Via Interpol kan alla länder som är medlemmar registrera efterlysningar av personer i andra länder som de vill få utlämnade. Tyvärr missbrukas detta verktyg. Diktaturer begär att få dissidenter utlämnade för att kunna straffa dem när de är tillbaka i hemlandet. Journalister, advokater, människorättsförsvarare, aktivister, politiska motståndare – ja, alla oliktänkande – är i riskzonen, vart än i världen de befinner sig.

I det yttrande vi idag antagit rekommenderas att systemet med efterlysningarna ses över. Vi har en rad rekommendationer om transparens och skyddsåtgärder. Men mer konkret pekar vi på den oerhörda risken att regimerna i Ryssland och Belarus missbrukar Interpol och därigenom begår grova brott mot grundläggande fri- och rättigheter. De internationella efterlysningarna ska inte få användas för att förfölja politiska motståndare som lämnat landet.

Polissamarbete är viktigt och Interpol är en viktig organisation. Men länder som Ryssland borde inte vara välkomna till något samarbete – regimen i Kreml måste isoleras!