FRAMGÅNG: NY LAG FÖR ATT BEKÄMPA SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN ONLINE

Som ordförande för den tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter välkomnar jag att kommissionen i förra veckan presenterade ett nytt lagförslag om sexuella övergrepp mot barn online. Jag har arbetat enträget med detta lagförslag och jag känner mig både stolt och nöjd över att EU nu tar täten när det gäller att skydda barn på nätet. Jag tror och hoppas att detta lagförslag kan vara inspirerande för andra länder och organisationer i världen.

Sexuella övergrepp mot barn är ett globalt och ofta osynligt problem. Internet bidrar till att förvärra effekterna av dessa fruktansvärda övergrepp – därför behövs ordentlig lagstiftning för att reglera vad som sker online.

Kolla gärna på filmen där jag berättar mer om vad lagen innebär och varför den är viktig!