VI MÅSTE GÖRA ALLT FÖR AHMEDREZA DJALALI

Jag skriver idag i Borås Tidning om hur Sverige och EU bör agera i det akuta fallet för den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, som enligt de senaste beskeden kommer att avrättas innan den 21 maj i Iran. Hur den svenska regeringen och EU agerar de kommande dagarna är avgörande för Djalalis överlevnad.

Djalali greps på ett konferensbesök i Iran 2016. Efter grundlösa anklagelser om spionage dömdes han senare till döden i en rättsvidrig process. Under åren i fängelse har Djalali blivit utsatt för psykisk och fysisk tortyr. Nu ska den barbariska regimen slutligen släcka hans liv.

Min starka uppmaning till den svenska regeringen är att använda de verktyg som finns på EU-nivå, liksom det stöd som finns från Europaparlamentet i frågan. På kort sikt finns exempelvis gemensamma EU-sanktioner att tillgå, och på längre sikt en plats vid förhandlingsbordet kring det omtalade kärnenergiavtalet med Iran, JCPOA.

Just nu är mina tankar hos Djalali och hans familj.

Mina krönika går att läsa här: https://www.bt.se/…/vi-maste-gora-allt-for-ahmadreza…/