MAKTSKIFTE I HONGKONG: YTTERLIGARE ETT STEG TILLBAKA FÖR DEMOKRATIN

I söndags utsågs Hongkongs näste borgmästare. Av allt att döma byttes Peking-lojalisten Carrie Lam ut mot ännu en Peking-marionett: Hongkongs före detta säkerhetschef John Lee. Lee var den ende kandidaten till posten, handplockad av en Peking-lojal valkommitté. Som ytterst ansvarig under sammandrabbningarna mellan pro-demokratiska demonstranter och polis 2019 lät Lee övervåld, misshandel och tortyr av demonstranter passera utan konsekvenser.

Valet av John Lee till borgmästare är ännu ett steg i fel riktning för Hongkong. Omvärlden har högljutt uttryckt sin oro och kritik rörande utvecklingen i Hongkong. USA har infört sanktioner mot ansvariga tjänstemän – inklusive Lee! – som har gjort sig skyldiga till grova människorättskränkningar. Europaparlamentet har antagit flera resolutioner till stöd för demokratirörelsen i Hongkong. Vi har krävt att EU agerar, bland annat med sanktioner, flyktplaner och en diplomatisk bojkott av OS i Peking. Men trots parlamentets ansträngningar ligger EU på efterkälken. Utan EU-kommissionen och medlemsstaterna med på banan blir våra krav inte verklighet, och människorättskränkningarna tillåts fortgå utan kännbara konsekvenser för de ansvariga.

I en debattartikel skriver jag idag att den nya borgmästaren Lee omedelbart borde sättas upp på EU:s sanktionslista. Därtill, på längre sikt, vill vi också se att EU tydligt klargör att situationen i Hongkong kommer att vara avgörande när/om förhandlingarna om EU:s investeringsavtal med Kina återupptas. Lukrativa handels- och investeringsavtal kan inte slutas utan att situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i de berörda länderna tas i beaktande.

Det är min bestämda uppfattning att EU behöver bli en mer aktiv och konsekvent utrikespolitisk aktör. När mänskliga fri- och rättigheter kränks världen över måste EU vara både tydlig och konsekvent i sitt agerande. EU:s fördömanden utgör steg i rätt riktig, men för verklig skillnad i Hongkong krävs kännbara konsekvenser för kommunistregimen i Peking.

▶️ Läs gärna hela artikeln här: https://euobserver.com/opinion/154896 (Artikeln finns tyvärr bara på engelska)

(Alla mina inlägg som inte handlar om kriget i Ukraina kommer tills vidare att vara svartvita. Detta för att illustrera att Ukraina är den absolut viktigaste frågan just nu, all annan politik är för närvarande underordnad.)