GUI MINHAIS SJUNDE FÖDELSEDAG I FÅNGENSKAP

Idag firar den svenske författaren, förläggaren och poeten Gui Minhai sin sjunde födelsedag som oskyldigt fängslad i Kina. Han blev kidnappad under en semester i Thailand 2015 och har sen dess inte återfått sin frihet. Trots den kinesiska regimens försök att övertyga världen med sina falska anklagelser mot Gui Minhai är det få som betvivlar att den verkliga anledningen till Gui Minhais frihetsberövande var att han valde att använda sin yttrandefrihet i ett land där det inte accepteras. Hans regimkritiska böcker och författarskap blev helt enkelt för mycket att tolerera för den kinesiska kommunistregimen.

Gui Minhai föddes i Kina och kom till Sverige för att studera 1988. Idag är han enbart svensk medborgare. För dryga två år sedan dömdes han till tio års fängelse i en skenrättegång, helt utan insyn från omvärlden och utan någon konsulär assistans.

Idag går mina tankar till Gui Minhai och till hans familj. Idag är också en dag att påminnas om den svenska regeringens misslyckande. Regeringens tysta diplomati har inte fungerat, och frågan kvarstår om regeringen faktiskt gjort allt i sin makt för att få till en frigivning.

Det är min absoluta övertygelse att Gui Minhais frihet är helt beroende av omvärldens påtryckningar. Som svensk europaparlamentariker känner jag inte bara en stark vilja utan också en skyldighet att sprida kunskap kring fallet och bidra till engagemang för ett frigivande. Jag förväntar mig detsamma av mina svenska kollegor, men till min besvikelse valde Socialdemokraternas europaparlamentariker att inte stödja Gui Minhai när jag förra året nominerade honom till Europaparlamentets prestigefyllda Sakharovpris.

För varje dag som går fortsätter Kina att inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna. Trots motstånd får den fria världen aldrig ge upp. Tillsammans måste vi stå upp för Gui Minhai, och för den okränkbara yttrandefriheten.

#freeguiminhai