ÄNTLIGEN: IDAG KLUBBADES MIN UTBILDNINGSSTRATEGI AV PARLAMENTET

Det känns väldigt stort att parlamentet idag antagit den utbildningsstrategi som jag jobbat med i över ett halvår. Jag har tagit fram en ny EU-strategi som syftar till att främja barns tillgång till utbildning globalt och mildra effekterna av coronapandemin.

Jag är stolt och tacksam för den slutprodukt som parlamentet nu ställer sig bakom. Nu befäster vi en ny inriktning för det framtida utvecklingsarbetet där EU sätter barnens rätt till utbildning i första rum. Fokus är på hur vi kan skydda barns utbildning och samtidigt genomföra en trygg återgång från pandemin världen över.

Skolstängningar har varit nödvändiga för att skydda liv och hälsa, men de har fört med sig förödande konsekvenser för många barn – inte minst flickor – som efter en lång tids frånvaro från skolan riskerar att aldrig återses vid skolbänken igen.

Barn världen över har förlorat utbildningstid, men många utsatta barn – inte minst i utvecklingsländer – har också förlorat en avgörande trygghet i sin tillvaro. För många barn är skolan en viktig frizon från utsatthet, diskriminering och förtryck. Också i vår del av världen har barn påverkats negativt av skolstängningarna. I strategin behandlas exempelvis hur barns ökade närvaro på nätet lett till fler övergrepp mot barn online, och hur vi ska bekämpa detta.

Ett axplock ur strategin:

▪️ Prioritera återöppnandet av skolor, inbegripet stöd till lärare för att hjälpa barn att ta igen förlorad inlärning.

▪️ Upprätta riskreduceringsplaner för att minska risken för spridning av covid-19 i skolor.

▪️ EU bör stödja insatser för ”säkra skolor”, vilket innebär att skolor även tillhandahåller hygienartiklar och information om att tvätta händerna etc.

▪️ Glöm inte att digitalt lärande kan vara en stor utjämnande faktor som gör det möjligt för utbildningsinstitutioner att nå många barn snabbt.

▪️ EU och partnerländerna bör genomföra informationskampanjer (även särskilt riktat till barn!) om riskerna med att använda internet.

▪️ EU bör stödja insatser för att skapa större jämställdhet i utbildningssystemen – flickor förtjänar samma utbildning som pojkar!

Med den nya strategin gör vi allt för att bemöta effekterna av förlorad utbildning och bekämpa riskerna för barns förlorade framtid.

📢 Se gärna när jag presenterar min rapport för parlamentet inför voteringen nedan (svensk text finns, aktiveras i inställningarna).