BEHANDLINGEN AV DE PALESTINSKA SKOLBÖCKERNA ÄR UNDER ALL KRITIK!

Som jag många gånger skrivit om tidigare, är det ett allvarligt problem att palestinska skolbarns utbildning är färgad av antisemitism och hat mot Israel. Lärare och läroböcker uppmuntrar eleverna till våld och jihad. Det har de gjort länge.

Länge har också EU varit den största bidragsgivaren till palestiniernas utbildning. Länge har EU sponsrat hatet mot judarna. Samtidigt vill EU framstå som en trovärdig fredsmäklare mellan Israel och den palestinska sidan.

Trots att böckernas innehåll synliggjorts gång på gång så fortsätter utbetalningarna till det palestinska skolsystemet. Miljonerna rullar. Det är EU-medborgares skattepengar som missbrukas å det grövsta.

Jag har många gånger ställt både EU-kommissionens företrädare och företrädare från den palestinska sidan till svars, men förbättring sker. Faktum är att det nyaste utbildningsmaterialet är ännu värre än det förra.

Därför har jag – igen – begärt en diskussion om detta i parlamentet. I onsdag sammanträdde parlamentets utrikes-, utbildnings-, budget- och budgetkontrollutskott för att ställa frågor om det palestinska utbildningsmaterialet till den palestinska utbildningsministern, kommissionen och experter.

Jag var upprörd innan mötet. Jag blev inte mindre upprörd av det faktum att den palestinske utbildningsministern i siste sekund meddelade att han inte ville delta vid mötet. Ministern avböjer alltså att svara på frågor från de folkvalda som representerar palestiniernas största biståndsgivare.

Detta är än mer allvarligt mot bakgrund av utvecklingen vi nu ser i Israel. De senaste veckorna har vi bevittnat ett antal terrorattacker mot judiska områden i olika delar av Israel. De som idag attackerar det judiska samhället i Israel tillhör den generation som har vuxit upp med det antisemitiska utbildningsmaterialet, utbildningsmaterial som uppmanar till våld.