KNAPPAST FÖRVÅNANDE ATT TALIBANERNA BRÖT SITT LÖFTE

Förra veckan gick unga afghanska flickor i vanlig ordning till skolan men blev stoppade vid dörren. De fick inte gå in eftersom talibanerna brutit sitt löfte och beslutat att flickor inte längre får gå i skolan efter årskurs 6.

För mig som nyligen blivit pappa till en flicka hugger det till extra mycket i magen när jag tänker på hur flickor behandlas i länder som Afghanistan – bara för att de är just flickor.

Utbildning är nyckeln till framtiden, nyckeln till förändring. Flickors utbildning är nödvändig för deras framtida deltagande i det afghanska samhället.

Jag har på flera sätt agerat för dessa flickors rättigheter.

För det första har jag lyft frågan i mitt parti, EPP, och nu ska hela parlamentet debattera frågan när vi sammanträder i Strasbourg nästa vecka. Förhoppningsvis, om vi får med oss de andra politiska grupperna, kommer parlamentet nästa vecka anta en resolution som uppmärksammar och fördömer behandlingen av flickor i Afghanistan.

Vidare tog jag upp frågan om flickors utbildning när EU:s särskilda sändebud till Afghanistan Tomas Niklasson besökte utrikesutskottet förra veckan. Niklasson var nyligen i Afghanistan och uppmanade då talibanerna att hålla sitt löfte om att tillåta alla flickor i landet att gå i skolan.

Slutligen är detta en viktig del i mitt arbete med en ny utbildningsstrategi för EU globalt. Jag är ansvarig för att ta fram ett förslag till en ny EU-strategi för att främja tillgången till utbildning globalt. I mitt förslag understryker jag vikten av att EU:s humanitära bistånd till Afghanistan bör användas till återöppningen av skolor för flickor och att EU aldrig får acceptera diskriminering när det gäller tillgång till utbildning.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. De afghanska flickorna förtjänar mer. Det afghanska folket förtjänar en taliban-fri framtid!