NYTT UPPDRAG: SPECIALUTSKOTTET FÖR HOT MOT EU:S DEMOKRATI

Äntligen kan jag berätta att jag är vald till Europaparlamentets nya särskilda utskott som ska jobba med att skydda demokratin i EU.

Det är idag mer tydligt än på väldigt länge att vi inte kan ta demokratin för givet. Inte bara fullskaliga krig hotar vår demokrati och säkerhet, demokratin hotas även ständigt av så kallade gråzonsattacker. Cyberattacker och desinformation som testar vår säkerhet och stabilitet. Främmande makt som attackerar och infiltrerar media, akademin och inte minst sociala medier för att påverka yttrandefriheten och opinionen här.

Därför har parlamentet nu bildat ett nytt särskilt utskott för att granska utländsk inblandning i de demokratiska processerna i EU, inklusive desinformation. Jag är stolt över att vara enda svensk vald till detta viktiga utskott.

Utskottet kommer att granska hotnivån på flera områden, exempelvis:

▪️ hotbilden mot nationella och europeiska val

▪️ desinformationskampanjer på traditionella och sociala medier

▪️ cyberattacker riktade mot kritisk infrastruktur

▪️ direkta och indirekta ekonomiska påtryckningar, som kan innebära utpressning eller korruption.

➡️ Har du något förslag på vad utskottet borde undersöka? Kommentera gärna nedan!

När utskottet sedan utvärderat hotbilden kommer vi gå vidare med att ta fram rekommendationer om nya verktyg och lösningar. Utskottet har ett viktigt uppdrag, vi ska föreslå konkreta reformer för att skydda demokratin i EU.

Det är dags för EU att ta krafttag: vi måste stoppa Ryssland, Kina, Iran och alla andra som vill rubba vår fina demokrati!