BRA SIGNAL OM NORDMAKEDONIENS FUNKTIONSNEDSATTA

Nordmakedoniens president Stevo Pendarovski manifesterade häromdagen allas lika värde när han följde flickan Embla till skolan.

Embla är 11 år och har diagnosen Downs syndrom. Hon utsätts för mobbing i skolan. Tyvärr är varken mobbing eller diskriminering ovanligt för de som lever med funktionsnedsättningar i Nordmakedonien.

Nordmakedonien har en lång väg att gå när det kommer till att säkerställa allas rättigheter och att alla medborgare behandlas värdigt. Jag var själv på besök i Nordmakedonien 2019 och såg de hemska institutioner som personer med funktionsnedsättningar låstes in i. Boendet och livet för dessa människor var helt fruktansvärt. För egen del var det svårt att skaka av sig tanken på att det hade kunnat vara jag som låg där, i den smutsiga spjälsängen, om jag hade haft oturen att födas i Nordmakedonien istället för i Sverige.

Därför har jag därefter jobbat enträget med EU:s Nordmakedonienpolitik. Och förra året ställdes, på mitt initiativ, slutligen nya hårda krav på Nordmakedonien. Ett EU-medlemskap är inte aktuellt förrän alla landets medborgare behandlas med värdighet. Konkret handlar det om att stänga ner de hemska institutionerna, bland annat.

Men därtill är det också viktigt att de nordmakedonska myndigheterna systematiskt samarbetar med civilsamhället och organisationer för personer med funktionsnedsättning för att få bukt med den systematiska diskrimineringen som finns i samhället; på arbetsmarknaden, i skolan och i vården.

Just på grund av diskrimineringen och samhällets syn på funktionsnedsatta var det bra att presidenten tog ett sådant initiativ, att följa en flicka med funktionsnedsättning till skolan. Förhoppnings vis ändrades kanske synen på Embla, synen på Downs syndrom och synen på funktionsnedsättningar hos åtminstone några av eleverna.

MER I ÄMNET ⬇️

Om mitt besök i Nordmakedonien: https://www.gp.se/…/n%C3%A4ra-m%C3%B6te-mellan-skilda-v…

Reportage i TV4 om de nya kraven på Nordmakedonien:

KD.nu/tv4-210325

(Alla mina inlägg som inte handlar om kriget i Ukraina kommer tills vidare att vara svartvita. Detta för att illustrera att Ukraina är den absolut viktigaste frågan just nu, all annan politik är för närvarande underordnad.)