VINST: UTRIKESUTSKOTTET HAR RÖSTAT FÖR MIN UTBILDNINGSSTRATEGI

Idag kom till slutet dagen då mina kollegor röstade om det mitt betänkande om utbildning. Jag är parlamentets rapportör, vilket betyder att jag har författat ett utkast och sedan lett förhandlingar om texten med de andra politiska grupperna. Betänkandet utgör en ny, omfattande EU-strategi för att främja utbildning för barn i världen, för att mildra konsekvenserna av Covid-19-pandemin.

Pandemin har påverkat oss alla – men barnen har påverkats mest. Barn som lever i utvecklingsländer har betalt det högsta priset. Att stänga skolor har varit nödvändigt för att stoppa smittspridningen, men skolstängningarna har fått förödande konsekvenser. Konsekvenser för barns utbildning och i förlängningen för deras framtid. Men än mer kritiskt är det faktum att många barn förlorat den frizon som skolan varit för de som har det tufft hemma.

Även barn i vår del av världen har påverkats negativt av skolstängningarna. I min rapport beskriver jag hur barns ökade närvaro på nätet, till följd av pandemin, har lett till fler sexuella övergrepp mot barn online.

Mitt betänkande föreslår en ny strategi med nödvändiga åtgärder som behövs för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Här är ett axplock av mina förslag:

🏫 Prioritera återöppnandet av skolor, inbegripet stöd till lärare för att hjälpa barn att ta igen förlorad inlärning.

🦠 Upprätta riskreduceringsplaner för att minska risken för spridning av covid-19 i skolor.

🧴 EU bör stödja insatser för ”säkra skolor”, vilket innebär att skolor även tillhandahåller hygienartiklar och information om att tvätta händerna etc

💻 Glöm inte att digitalt lärande kan vara en stor utjämnande faktor som gör det möjligt för utbildningsinstitutioner att nå många barn snabbt.

💡 EU och partnerländerna bör genomföra informationskampanjer (även särskilt riktat till barn!) om riskerna med att använda internet.

👧 EU bör stödja insatser för att skapa större jämställdhet i utbildningssystemen – flickor förtjänar samma utbildning som pojkar!

Detta och mycket mer är nu klubbat av utrikesutskottet. Jag är väldigt stolt över mitt bidrag och hoppas att även resten av parlamentet kommer ställa sig bakom mitt förslag när det når slutlig omröstning i maj!