SAMARBETE MED AUSTRALIEN: BARNS SÄKERHET ONLINE

För ett par veckor sedan var jag i Australien, både för att lära och för att knyta viktiga kontakter för framtiden. I egenskap av ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter har jag jobbat mycket med barns säkerhet online. Australien ligger mycket långt fram i arbetet med att skydda barn online, i allt från mobbning online till sexuellt utnyttjande online. Därför var det mycket givande för mig att träffa och bygga nätverk med de ansvariga i Australien.

I EU förbereds just nu ett nytt lagpaket om barns rättigheter, och detta paket innehåller en ny strategi för hur vi kan göra internet till en bättre och mer säker plats för barn. Det är väldigt viktigt att den strategin blir effektiv – mycket behöver göras för att skydda barn online. Jag ser framemot att arbeta med EU:s nya lag och jag kommer nu att ha fortsatt dialog med våra motparter i Australien.

Se gärna när jag träffar den australiensiska kommunikationsministern Paul Fletcher här nedan.