ETT KLIV FRAMÅT I KAMPEN MOT DESINFORMATION

Idag har Europaparlamentet antagit ny, viktig politik för att minska det ryska hotet mot Europa. Den nya politiken utgör den slutliga rekommendationen från det specialutskott (”INGE-utskottet”) som i nästan två år jobbat med desinformation och utländsk inblandning här i parlamentet.

Utländsk inblandning och desinformation innebär att avsiktligt sprida osanna och vilseledande uppgifter för att skada samt påverka människors attityder, ställningstaganden och handlande. Exempelvis attackeras valprocesser för att underminera förtroendet för valsystemet och demokratin. Hotet som utländsk inblandning utgör i Europa kommer främst från Ryssland och Kina men också från Iran och andra illiberala stater. Kremls propagandamaskin arbetar just nu hårt med att rättfärdiga Putins krig i Ukraina, exempelvis.

Slutrapporten rekommenderar en rad nya åtgärder för att stärka Europas motståndskraft och motverka desinformation. Åtgärderna som föreslås innefattar bland annat:

▪️ insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om utländsk inblandning och desinformation,

▪️ utbildning för personer i känsliga funktioner,

▪️ närmare samarbete mellan EU:s medlemsländer.

Det är viktigt och bra att rapporten tar upp problem med valpåverkan, särskilt i tider när vi närmar oss val i Sverige men också inför EU-valet 2023. En annan bra sak är att hotet av finansiering och spridning av desinformation från länder som Ryssland och Kina i den akademiska sfären adresseras och kritiseras. Slutligen tas även vikten av att ha en strategisk kommunikationsenhet för att bemöta den kinesiska regimens desinformation, propaganda och spionage upp, vilket är en fråga jag drivit länge.

Antagandet av betänkandet är ett steg i rätt riktning. Tillsammans kan och bör EU bygga upp ett starkare försvar mot utländsk inblandning och spridning av desinformation från dessa skurkstater. Demokratin och friheten i Europa kan inte tas för given, den utmanas från flera håll – inte minst via desinformation och utländsk inblandning.

Här kan ni läsa mer om vad jag tidigare skrivit om behovet av en kommunikationsenhet för att bemöta den kinesiska regimens desinformation och om hur Kina hotar den akademiska friheten i Europa:

https://davidlega.eu/…/eu-maste-intensifiera-kampen…/

https://davidlega.eu/…/kina-hotar-den-akademiska…/

https://davidlega.eu/…/kina-hotar-vara-skolor-och…/