ANTIRASISM PÅ VILLOVÄGAR

I veckan röstar Europaparlamentet om ett initiativbetänkande, dvs en icke-bindande opinionsyttring, rörande antirasistiskt arbete inom ramen för utbildning, idrott och media.

Som kristdemokrater har vi vår unika människosyn att falla tillbaka på. Alla människors lika och okränkbara värde är där en hörnsten. Vi blir därför mycket besvikna när detta angelägna ämne kidnappas av identitetspolitiska ideologier som, tvärt emot vad antirasismen borde innebära, vill dela in människor efter hudfärg.

Martin Luther Kings bevingade ord i sitt ”I have a dream”-tal handlade om att hans barn i framtiden skulle bli bedömda efter innehållet i deras karaktär, och inte efter sin hudfärg. För oss är det budskapet kärnan i en relevant antirasism. Det här betänkandet är sprängfyllt med motsatt budskap, och vill exempelvis att vi ska dela upp människor efter hudton och bygga upp databaser efter detta (i strid mot exempelvis svensk lag). Sådana databaser skulle kunna vara rentav farliga – om de hamnar i fel händer. Texten vill också att läroplaner ska innehålla undervisning rörande ”ras- och etnicitetsideologier”, såsom det som i svensk debatt mest blivit känt under namnet ”kritiska vithetsstudier”. Dessutom föreslås att man ska tumma på mediefriheten och styra kulturen, genom att uppmana medlemsländerna på olika sätt styra media och kultur för att motverka ”negativa skildringar” av ”vissa etniska eller rasmässiga grupper”.

Vi väljer att rösta mot detta betänkande just för att vi vill bekämpa rasism. Det sista kampen för alla människors lika värde behöver är att människor sorteras och bedöms över hudpigment eller etnicitet. Vi vill inte att våra barn blir bedömda efter hudfärg eller etnicitet – de ska bara bedömas för sin karaktär.

David Lega

Sara Skyttedal

(Alla mina inlägg som inte handlar om kriget i Ukraina kommer tills vidare att vara svartvita. Detta för att illustrera att Ukraina är den absolut viktigaste frågan just nu, all annan politik är för närvarande underordnad.)