INTERNATIONELLA BARNCANCERDAGEN

De flesta som växt upp i Sverige kan blicka tillbaka på sin barndom med glädje. Det är en tid som formar oss och då vi känt oss som mest fria. Men det gäller tyvärr inte alla barn. Det är dessa barn och dess familjer som den internationella barncancerdagen är till för. Att uppmärksamma de som berövas sin barndom på grund av cancersjukdomar.

Målet för mig är självklart; ett samhälle som kan erbjuda den bästa möjliga vården för alla barn. Vi vet att forskning kan åstadkomma bot på cancer. Den politiska viljan att satsa på cancerforskningen behövs dock på alla nivåer, såsom i riksdagen och i Europaparlamentet. Kristdemokrater i både Sverige och Europa prioriterar cancerforskningen, vilket jag är stolt över.

Det finns inga genvägar tyvärr, mer måste göras för cancerforskningen. På EU-nivå är en viktig åtgärd att öka samarbetet mellan medlemsstaterna angående utbyte av cancerbehandlingsmetoder. Att lära av varandra helt enkelt.

Vi måste samarbeta mer och bättre, för alla cancerdrabbade barns skull.