KALLAR TILL MÖTE OM VÄSTRA BALKAN

Hela torsdagen ägnade jag åt att återigen diskutera och analysera hur EU-medel används. Torsdagens möten handlade specifikt om västra Balkan, och EU:s projekt där, lån och bistånd.

På förmiddagen höll jag, i egenskap av ordförande för utrikesutskottets arbetsgrupp för externa finansieringsinstrument, ett möte där vi frågade ut kommissionen om EU:s agerande ifråga om Bosnien och Hercegovina. I Bosnien och Hercegovina råder djup politisk kris, och jag är verkligen orolig över utvecklingen där.

På eftermiddagen sammanträdde utrikesutskottet med revisionsrätten för att granska EU:s utbetalningar till västra Balkan i sömmarna. Revisionsrättens senaste rapport visar tyvärr att ”EU:s insatser har haft liten inverkan när det gäller att främja grundläggande rättsstatliga reformer på västra Balkan”.

Det är allvarligt.

Länderna på västra Balkan, kandidatländer till EU, har fortsatt stora problem med korruption, rättsstat och grundläggande rättigheter. EU:s stöd måste vässas för att på riktigt bidra till att skapa stabilitet, säkerhet och välstånd i denna krigshärjade region.

Människorna där förtjänar förändring. Och människorna här – i EU – förtjänar att våra skattepengar används på bästa sätt.

Det handlar om mycket pengar, och det handlar om stora problem. Jag tror att EU kan bättre.