EU MÅSTE STÅ UPP FÖR MÄNNISKOVÄRDET I HANDELSPOLITIKEN OCKSÅ

EU är på tok för dåliga på att ställa krav på våra partnerländer ifråga om upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Vi måste bli bättre på att ställa krav på regimer vi samarbetar och handlar med. Ett krav borde exempelvis vara frisläppande av politiska fångar, inte minst EU-medborgare som sitter oskyldigt fängslade.

▪️ Gui Minhai i Kina.

▪️ Dawit Isaak i Eritrea.

▪️ Paul Rusesabagina i Rwanda.

Det motsätter inte min syn på handel. Tvärtom, handel och samarbete skapar förutsättningar för fred och välstånd. Men vi kan inte ha glada diskussioner om handelsavtal med en stat som vi sedan kritiserar för brutala människorättsbrott i andra forum. EU måste agera konsekvent och principfast.

Ett positivt exempel är Europaparlamentets föredömliga agerande ifråga om Kina. När den kinesiska regimen införde grundlösa sanktioner mot EU förra året, beslutade Europaparlamentet att frysa ratificeringen av det förmånliga investeringsavtal som tidigare slutits mellan EU och Kina. Parlamentet har också deklarerat att upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna kommer att tas i beaktande varje gång det tar ställning till detta avtal. Förbättras inte människorättssituationen? Då säger Europaparlamentet blankt nej till avtalet. Konsekvent och principfast.

Läs gärna mer om detta i min ledare här: https://www.bt.se/…/eu-maste-stalla-krav-pa…/