MIN RAPPORT OM BARNS UTBILDNING

Igår presenterade jag det betänkande om en EU-strategi för att främja utbildning för barn i världen och mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin som jag är ansvarig för. Mitt förslag till betänkande fick beröm av mina kollegor i de andra politiska grupperna. Det bådar gott inför kommande förhandlingar!

Pandemin har påverkat alla våra liv på olika sätt, men jag tror barnen har påverkats mest. Inte minst barn som lever i utvecklingsländer. Skolstängningarna har fått förödande konsekvenser när det gäller barnens utbildning och i förlängningen deras framtid. Men än mer kritiskt är det faktum att många barn förlorat den frizon som skolan varit för de som har det tufft hemma.

Även barn i vår del av världen har påverkats negativt av skolstängningarna. I min rapport beskriver jag hur barns ökade närvaro på nätet, till följd av pandemin, har lett till fler sexuella övergrepp mot barn online. Barn saknar det skydd de behöver på nätet!

Mitt betänkande föreslår nödvändiga åtgärder som behövs för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Här är ett axplock av mina förslag:

🏫 Prioritera återöppnandet av skolor, inbegripet stöd till lärare för att hjälpa barn att ta igen förlorad inlärning.

🦠 Upprätta riskreduceringsplaner för att minska risken för spridning av covid-19 i skolor.

🧴EU bör stödja insatser för ”säkra skolor”, vilket innebär att skolor även tillhandahåller hygienartiklar och information om att tvätta händerna etc

💻 Glöm inte att digitalt lärande kan vara en stor utjämnande faktor som gör det möjligt för utbildningsinstitutioner att nå många barn snabbt.

💡 EU och partnerländerna bör genomföra informationskampanjer (även särskilt riktat till barn!) om riskerna med att använda internet.

👧 EU bör stödja insatser för att skapa större jämställdhet i utbildningssystemen – flickor förtjänar samma utbildning som pojkar!

Detta och mycket mer ingår i mitt förslag som nu ska granskas, debatteras och förhandlas. Jag är väldigt stolt och ödmjuk inför detta viktiga uppdrag. Nu kan vi – ska vi! – tillsammans förbättra EU:s strategi för att främja utbildning för barn i världen och mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.