KAMPEN FÖR BARNEN FORTSÄTTER

Vi måste alltid – alltid! – ta hänsyn till barnperspektivet i de beslut som politiken fattar. Men vem för barnens talan när det kommer till politik, lagstiftning och teknik?

Idag skriver jag i en krönika i Borås Tidning om hur Kristdemokraterna både historiskt och här och nu är barnens röst. Tyvärr har vi långt ifrån alltid haft medvind. Exempelvis fick Inger Davidson (tidigare kristdemokratisk civilminister) kämpa länge ensam för att Sverige skulle kriminalisera innehav av barnpornografi, såsom bilder och filmer med övergrepp på barn. Andra partier pratade då enbart om yttrande- och tryckfrihet.

Idag för jag en liknande debatt i Europaparlamentet. Vi föreslår att teknikföretag som Facebook, Microsoft och Google ska samarbeta med polisen för att upptäcka och radera olagliga bilder innehållande övergrepp på barn på sociala medier. Vänsterpartiet röstade mot detta förslag av ”integritetsskäl”, och pratade om ”massövervakning”. Det är helt ofattbart. Det handlar alltså om att barnporr ska fasta i ett slags spamfilter – man kan ju undra om V även tycker att spamfiltret för reklam i mailkorgen är integritetskränkande massövervakning..?

➡️ Läs mer om detta och om barnperspektivet i politiken i min krönika här: https://www.bt.se/…/kampen-for-barnen-fortsatter-3d36097c/