INTERNATIONELLA BARNDAGEN

Under de senaste dagarna har jag på sociala medier uppmärksammat olika dagar tillägnade barns rättigheter. Temadagarna har handlat om barnmisshandel, sexuella övergrepp på barn och slutligen idag är den internationella barndagen.

Temadagar är för många bara en vanlig dag i kalendern, en notis vid sidan om vems namnsdags det är. Det är fullt förståeligt, men jag vill ändå framhålla vikten av att uppmärksamma dessa dagar och frågor. De är viktiga och ger en extra möjlighet att lyfta fram barns situation och de stora problem som finns.

Under pandemin har det blivit ännu viktigare att ta upp barnrättsfrågor då många barn har nekats den trygghet som de haft i skolan. När förhållandena hemma är bristfälliga eller rentav fruktansvärda behöver barn någon annanstans där de kan känna sig säkra. Många barn har under pandemin inte kunnat berätta för lärare eller andra vuxna om vad som händer hemma.

När barnkonventionen antogs för mer än 30 år sedan stiftades även en internationell barndag (den tjugonde november). Idag, på barndagen, vill jag lyfta fram ett par frågor som jag jobbar med i parlamentet:

➡️ Robust lagstiftning för att skydda barn på nätet. Under pandemin har de sexuella övergreppen mot barn på nätet ökat. EU har klubbat en bra men tillfällig lag – trots vänsterns motstånd. Nu behöver den lagen permanentas!

➡️ Barns tillgång till utbildning i utvecklingsländerna. Jag är parlamentets huvudförhandlare för EU:s nya strategi om att främja barns tillgång till utbildning globalt, och mildra effekterna av covid-19-pandemin. Att barn får tillgång till utbildning är helt avgörande för utvecklingsländernas väg mot demokratiska, fria och välmående samhällen.

All politik måste ta hänsyn till barnens behov. Barnen är vår framtid och inget är viktigare än deras välmående. Temadagar är bra – men arbetet för barnens bästa fortgår varje dag!