MOVEMBER

Under november månad uppmärksammas sjukdomar som drabbar män, särskilt prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. En tredjedel av alla cancerfall bland män är prostatacancer, och i snitt får 27 män diagnosen varje dag.

Kunskap om prostatacancer och tidig upptäckt av cancern räddar liv. Forskning visar att 40% av alla cancerfall kunde ha förhindrats. Därför måste cancervården förbättras.

Tyvärr kan det idag vara skillnad på var i Sverige man bor och vilken vård du får. Så ska det inte vara. Staten behöver ta över huvudansvaret för sjukvården för en jämlik vård i hela landet.

Därtill kan samarbetet på EU-nivå förbättras. Att dela kunskap och data för att effektivisera forskningen kan ha otrolig påverkan. Covid-vaccinen togs fram med rekordfart, samma fart behövs i kampen mot cancer!

#mustaschkampen#movember#EUCanBeatCancer#Kristdemokaterna