Vald till Partistyrelse

Jag är ödmjuk, stolt och tacksam för det stora förtroendet att få fortsätta arbetet i kristdemokraternas partistyrelse.

Även om jag själv inte kandiderar till någon position i valet 2022, utan med stolthet sitter kvar i Europaparlamentet till åtminstone 2024, så är nästa års val mycket viktigt för Sverige. Jag är därför jätteglad för att, via partistyrelsen, kunna bidra till att vi får en ny regering!

Vi behöver en ny regering. För sjukvårdens skull, för de äldres skull, för den personliga assistentens skull, för trygghetens skull, för utrikespolitikens skull, och för näringslivets skull. Tack! ❤️