NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU-STRATEGIN OM BARNS TILLGÅNG TILL UTBILDNING GLOBALT

Barns rättigheter är en av de frågor som ligger mig absolut närmast hjärtat. Jag har nu lett arbetet i parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter i drygt två år och nyligen har jag fått ett nytt uppdrag på samma tema. Jag har fått den stora förmånen att bli utsedd till parlamentets rapportör (huvudförhandlare) för framtagandet av en ny EU-strategi för att främja barns tillgång till utbildning globalt, och mildra effekterna av covid-19-pandemin.

Under pandemin har skolor stängts ner världen över, vilket i många fall var nödvändigt. Men skolnedstängningarna har också fått stora negativa konsekvenser, framför allt för barn i utvecklingsländer. Där är skolan inte bara en plats för utbildning och för en ljusare framtid, skolan innebär också trygghet och frihet. När skolor nu stängts ner betyder det bland annat att risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp eller att unga flickor tvingas till giftermål ökar. Tyvärr uppskattas det att tonårsgraviditeterna kan öka med så mycket som 65 procent (!) till följd av skolstängningarna. Detta beräknas leda till att en miljon flickor i Afrika söder om Sahara kan blockeras från att återvända till skolan när de öppnar igen, eftersom gravida flickor och unga mödrar förbjuds att gå i skolan.

Skolans betydelse sträcker sig så otroligt mycket längre än själva utbildningen för dessa flickor. Dessutom, att barn får tillgång till utbildning är avgörande för utvecklingsländernas väg mot demokratiska, fria och välmående samhällen.

ag har precis påbörjat arbetet med min rapport om hur EU ska agera för att främja alla barns tillgång till utbildning globalt. Nu ser jag fram emot att så småningom få diskutera, debattera och förhandla med mina kollegor från de andra partigrupperna.

💡 Har du som läser några tankar eller idéer om hur EU-strategi för att främja barns tillgång till utbildning globalt bör utformas? I så fall är du varmt välkommen att skriva dina tankar i kommentarsfältet här nedan!