KINA, RYSSLAND OCH IRANS ATTACKER PÅ EUROPEISK MARK

Idag stod jag värd för ett viktigt event tillsammans med politiker från flera andra politiska grupper och organisationen UNPO. UNPO är en organisation som representerar minoriteter, och verkar för att stärka rösterna från orepresenterade och marginaliserade folk världen över.

UNPO har nyligen lanserat en skrämmande rapport som beskriver hur utländska stater (såsom Kina, Ryssland och Iran) attackerar diasporasamhällen, oliktänkande, människorättsförsvarare, civilsamhället och etniska minoriteter i Europa. Dessa repressalier kan bestå av hot, spionage eller fysiska attacker, till och med mord.

Tyvärr visar deras utredning att EU och medlemsstaterna är antingen omedvetna, oförmögna eller ovilliga att bemöta de eskalerade hoten från främmande makt. Vi kan helt enkelt inte skydda alla människor, ens på europeisk mark.

Alltmedan auktoritära regimer nu trappar upp sina attacker måste EU trappa upp vårt försvar. Ett första nödvändigt steg är att inse och erkänna omfattningen av attackerna på europeisk mark. Av den anledningen är dagens panelsamtal och UNPO:s rapport värdefull: vi måste rikta strålkastarljuset på detta hot.

Rent politiskt finns det mycket att göra. Ett konkret förslag jag länge lobbat för, och fått gehör för i parlamentet, är en utökad strategisk kommunikationsenhet för att bemöta de kinesiska och iranska regimernas desinformation, propaganda och spionage. EU:s utrikestjänst har en enhet som fokuserar på Ryssland, men det är dags att bygga ut denna avdelning och addera enheter för Iran och Kina. Om mitt förslag skulle bli verklighet skulle EU få mer kunskap om Kinas och Irans agerande, vilket är nödvändigt för utformandet av motståndskraft och försvar.

Dagens panel var överens om att EU måste bli en mer effektiv och mer proaktiv försvarare av mänskliga rättigheter. Även om vi har olika politiska förslag, är vi fullkomligt överens om att passivitet inte är ett alternativ!

🔎 UNPO:s rapport ”Compromised Space: Foreign State Reprisals against Unrepresented Diplomats in Europe” finns att läsa (på engelska) här: https://unpo.org/article/22134

🎬 Se webbinariet (på engelska) i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=Ni7rhyu0xPw