HUR EU:s UTRIKESPOLITIK PÅVERKAR SVERIGES SÄKERHET OCH VÄLSTÅND

Jag får ofta frågan, framför allt här på Facebook, varför jag fokuserar mer på EU och andra länder än på Sverige. Som utrikespolitiker får jag såväl kritik som beröm för mitt engagemang för länder som ligger utanför EU. Sanningen är den, att det inte bara är en moralisk plikt att bry sig om vår omvärld, EU:s utrikespolitik påverkar Sveriges säkerhet och välstånd i allra högsta grad.

👉 Idag skriver jag i Borås Tidning om hur mitt arbete i Bryssel berör Sverige och varför svenska väljare behöver få mer information om vad som sker i Bryssel.

Läs gärna: https://www.bt.se/…/vi-maste-bry-oss-mer-om-eu-03cc3393/