INTERNATIONELLA RELIGIONSFRIHETSDAGEN

Idag är en viktig dag där vi uppmärksammar en av de grundläggande mänskliga rättigheterna: religionsfriheten. Religionsfrihet innebär att var och en har rätt att tro på vad de vill – eller inte tro alls.

Det är sorgligt att religionsfriheten kränks i nästan en tredjedel av världens länder. Över 5 miljarder (!) människor lever i länder som tillämpar allvarliga kränkningar av religions- och trosfriheten. I flera länder tillämpas fortfarande dödsstraff i religionens namn.Och faktum är att förföljelsen av religiösa minoriteter har förvärrats under covid-19-pandemin. Personer som tillhör religiösa minoritetsgrupper har utsetts till syndabockar, anklagats för att ha spridit covid-19-viruset och nekats tillgång till offentlig sjukvård och humanitärt bistånd, till följd av sin tro.

EU måste prioritera arbetet mot förföljelse och diskriminering på grund av trosuppfattning i utrikespolitiken. Exempelvis bör EU konsekvent ta upp både allmänna frågor och specifika fall som rör förföljelse av religiösa minoriteter i samband med människorättsdialoger med tredje land. Men utrikestjänsten måste också mer aktivt följa upp åtaganden om religionsfrihet mellan partnerländer och EU. De avtal som sluts får inte bara vara skrivbordsprodukter, de måste göra skillnad i verkligheten.

Den europeiska gemenskapen bygger i sin kärna på alla människors okränkbara värde. Det betyder att vi har ett ansvar för varandra och för vår omvärld, inte minst är vi skyldiga att stå upp för allas mänskliga rättigheter.