INTERNATIONELLA ABORTRÄTTSDAGEN

Idag är det den internationella aborträttsdagen. Jag vill därför uppmärksamma att rätten till säker och laglig abort borde vara en självklarhet – i hela världen. Men i många delar av världen har kvinnor inte tillgång till eller rätt till säkra aborter.

Till att börja med vet vi att det inte går att minska antalet aborter genom att förbjuda abort eller att försöka undanhålla kvinnor möjligheten till abort. Restriktiv abortlagstiftning kan i värsta fall betyda förbud av abort, till och med i fall där graviditeten är resultat av våldtäkt eller när graviditeten riskerar en kvinnas hälsa. Men kvinnor gör abort ändå, men ingreppet blir fördröjt och utförs med osäkra metoder.

Om kvinnor tvingas utföra sin abort illegalt och/eller osäkert riskeras inte bara hälsan, de riskerar också rättsliga påföljder såsom fängelse.Det är främst i Asien, Sydamerika och Afrika som den striktaste abortlagstiftningen återfinns, men även i vårt närområde och i liberala demokratier. I Polen och delstaten Texas i USA har ny abortlagstiftning nyligen införts som i stort sett förbjuder aborter.

Mot denna allvarliga bakgrund vill jag lyfta fram ett par av KD:s förslag som jag själv förordat i förhandlingar:

♀️ För det första, ska EU ska inte lagstifta om aborträtten på unionsnivå, sjukvårds- och sociala frågor bör fortsatt vara en nationell kompetens som medlemsländerna själva beslutar om. Jag vill inte att Sverige eller andra länder ska behöva komma överens med Polen i abortfrågan.

♀️ kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) ska vara ett prioriterat område för EU:s utvecklingspolitik.

♀️ fler initiativ vad gäller att använda EU:s strukturfondsutbetalningar i fattiga och/eller nya medlemsländer för att stärka jämställdheten där.

Kvinnors rättigheter måste respekteras hemma i Sverige, i EU och i hela världen!