IDAG FÖRVÄNTAR JAG MIG ATT BORRELL AGERAR FÖR UIGURERNAS SAK

dag reser EU:s utrikeschef Josep Borrell till New York för att delta vid FN:s generalförsamlings möte. Med sig har Borrell en rekommendation från oss i Europaparlamentet, om hur han bör agera i veckan (hela rekommendationen finns att läsa via länk nedan).

Parlamentets rekommendation innehåller en viktig paragraf om Kina, specifikt Xinjiang, på mitt initiativ. Jag föreslog, och fick gehör för, följande stycke:

➡️ ”Europaparlamentet rekommenderar att EU begär omedelbara åtgärder för att hantera den växande krisen för mänskliga rättigheter i Xinjiang, åtminstone för att utreda de rapporterade etniska och religiösa förföljelserna i hela regionen. Parlamentet begär i detta sammanhang att en oberoende FN-övervakningsmekanism upprättas för mänskliga rättigheter i Kina, vilken skulle kunna omfatta en särskild FN-rapportör, en expertpanel för mänskliga rättigheter eller ett särskilt sändebud. Parlamentet stöder kraven på ett särskilt sammanträde om krisen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.” ⬅️

Akuta åtgärder måste till för att möta uigurernas nödsituation. Den uiguriska folkgruppen utsätts för systematisk diskriminering; förföljelse, frihetsberövande, massförvaring, indoktrinering, tvångsarbete, tortyr, tvångssteriliseringar och tvångsaborter.

En hel folkgrupp håller på att utplånas. Ett folkmord pågår i Kina.

FN måste agera. Jag förväntar mig att Borrell hörsammat vår rekommendation och gör sitt yttersta för att denna förverkligas. Det måste finnas gränser för omvärldens daltande, det måste vara slut på normaliserade relationer med Kina.

▶️ Länk till Europaparlamentets rekommendation: https://www.europarl.europa.eu/…/TA-9-2021-0278_SV.html