STARKT OCH TYDLIGT TAL AV VON DER LEYEN

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen, inspirerat av det amerikanska State of the Union. Talet är både ett bokslut över det gångna årets framsteg och en blick framåt mot nästkommande prioriteringar. Årets tal följde jag på distans, hemifrån i Göteborg.

I talet fäste kommissionsordförande Ursula von der Leyen en stor vikt vid att Europa ska bli en större utrikespolitisk aktör. Von der Leyen inriktade sig på Kina och president Xi Jinping, vilket tydligt visar vad EU väljer att prioritera. Detta, tillsammans med ny lagstiftning för att förbjuda varor som produceras av tvångsarbetare, är kraftig kritik mot Kina, samtidigt som man visar att EU inte kompromissar gällande mänskliga rättigheter.

I den andan är EU:s nya strategi för Indiska oceanen/Stilla havet en milstolpe. Det är även välkommet att kommissionen vill göra utrikespolitiska satsningar i Indiska oceanen/Stilla havet, särskilt i en tid när Taiwan behöver extra stöd att stå upp emot de auktoritära vindar som sveper över regionen. Strategin återspeglar inte bara regionens växande betydelse för vårt välstånd, utan även för vår säkerhet. När vi står upp för våra värderingar, försvarar vi även vår frihet.

Det är viktigt att Europa har en mer närvarande och mer aktiv roll i regionen. Just därför är det viktigt att Europa arbetar för att fördjupa handelslänkar, globala leveranskedjor och utvecklar nya investeringsprojekt, särskilt med länder som Taiwan, vilket ständigt undermineras av den kinesiska regimen.

Vi kan och ska aldrig acceptera Kinas påverkningskampanjer. Det är viktigt att EU står upp för sina grundvärderingar och visa vårt engagemang gällande demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Den rådande dynamiken i regionen har gett upphov till intensiv geopolitisk konkurrens. Detta har skapat ökade spänningar inom handel samt inom politiska och säkerhetsrelaterade områden. En fortsatt utveckling åt detta hållet hotar i allt högre grad både stabiliteten och säkerheten i och utanför regionen, vilket direkt påverkar EU:s intressen.

Avslutningsvis, som föredetta paralympier var det roligt att se att Ursula Von der Leyen bjudit in den italienska paralympiern Beatrice Vio som en inspiration för hela EU, och för vad vi alla kan prestera när vi får rätt stöd.