VI MÅSTE SKYDDA BARNS RÄTT ATT GÅ I SKOLAN

För nästan två år sedan förändrades våra liv till följd av Covidpandemin. Vi har alla behövt ställa om genom att jobba hemifrån, ställa in resplaner och anpassa våra liv för att minska smittspridningen så mycket som möjligt. Även fast det har varit svårt kan vi nu se ljuset i slutet av tunneln då antalet vaccinationer ökar. Folk börjar äntligen gå tillbaka till sina rutiner och sociala liv, men vi får inte försumma de som inte kommer kunna återgå till sin vardag.

Barn har i många delar av världen inte kunnat gå till skolan under pandemin. Detta har haft en stor negativ inverkan på barn, speciellt de barn som befinner sig i utsatta situationer. De barn som lever i fattigdom, är hemlösa, har flyktingstatus eller är odokumenterade är bland de grupper som har blivit oproportionerligt negativt påverkade av pandemin. I utvecklingsländer är det vanligt att unga pojkar blir rekryterade till att bli barnsoldater och flickor blir bortgifta eller utsatta för sexuella övergrepp. För dessa barn var skolan en fristad. I nästan två år har pandemin varat, vilket är en livstid för unga barn.

Som kristdemokrat och ordförande i Europaparlamentets grupp för barns rättigheter är barns trygghet väldigt viktig för mig. Skolan är för många barn som lever i utsatta situationer deras trygghet, där de kan känna sig säkra. För att bemöta de problem som präglar måste EU:

▪️ Införa åtgärder för att bemöta den ökade mentala ohälsan bland barn. Detta problem är en direkt konsekvens av pandemins restriktioner.

▪️ Uppdatera ramverket för åtgärder rörande mental hälsa för att inkludera barn i utsatta situationer.

▪️ Framställa specifika åtgärder för att mildra pandemins effekter på ungdomars utbildning.

Under den senaste tiden har vi gjort framsteg för att säkerställa barns trygghet i Europa, men mer behövs göras. Jag är rapportör till den uppkommande rapporten som handlar om att mildra pandemins påverkan på barns utbildning. Det mest väsentliga är att det finns beredskap inför situationer som detta. En människa växer endast upp en gång och den uppväxten formar resten av deras liv. Just därför är det viktigt att alla får växa upp i trygghet och med tillgång till utbildning.