Vänsterpartiet saboterar EU:s arbete mot det könsbaserade våldet

Tillsammans med min kollega Sara Skyttedal skriver jag om hur vänsterkrafter i Europa saboterar arbetet mot det könsbaserade våldet.

“EU föreslås stärka arbetet mot brott som kopplas till bland annat våld i nära relationer och sexualbrott med en ny gemensam lagstiftning. Det är ett mycket angeläget arbete som Kristdemokraterna stödjer. Vänsterpartiets Malin Björk fäktar vilt på GP:s debattsida 14/9 och anklagar Europaparlamentets kristdemokratiska partigrupp EPP för att ”sabotera kampen mot det könsbaserade våldet”. I själva verket är det faktiskt Björk själv som saboterar kampen. Som ansvarig parlamentariker har hon valt att fylla Europaparlamentets rapport i frågan med radikalfeministiska vänsterformuleringar och kritik mot flera länders restriktiva migrationspolitik. Och dessutom förslag, i detta helt felaktiga sammanhang, om EU-gemensam abortlagstiftning. Förslag som också gör det omöjligt att få igenom denna viktiga lagstiftning i ministerrådet. Och det gör också att vi Kristdemokrater inte kan stödja denna rapport.”

Läs hela vår artikel här: https://www.gp.se/debatt/vänsterpartiet-saboterar-eu-s-arbete-mot-det-könsbaserade-våldet-1.54947243