SVERIGE BÖR HEDRA RAOUL WALLENBERGS MINNE GENOM ATT FÖLJA HANS EXEMPEL

Idag stannar vi upp och minns Raoul Wallenberg. Raoul Wallenbergs minne inspirerar och förpliktar. Den svenske diplomaten visade enormt civilkurage och medmänsklighet. Hans insatser räddade livet på tiotusentals judar i tyskockuperade Ungern under andra världskriget.

Jag hoppas att den svenska regeringen ska våga, lite mer, följa Raouls Wallenbergs exempel.

Likt hur Raoul Wallenberg agerade när han försökte räddade så många judar som möjligt i krigets Budapest, borde Sverige resonera för att skydda förföljda grupper världen över. Idag ser vi exempelvis hur kvinnors rättigheter omintetgörs i Afghanistan, hur kristna förföljs i Mellanöstern och hur antisemitismen ökar i Europa.

Sverige kan följa Raoul Wallenbergs ideal exempelvis genom följande förslag:

• Ställa krav på talibanerna att kvinnors fri- och rättigheter måste garanteras. Ingen ska fråntas sina mänskliga rättigheter på grund av sitt kön!

• Öka trycket på länder i Mellanöstern för religionsfrihet. Alla människor har rätt att utöva sin religion!

• Erkänna folkmordet av kristna i Irak och Syrien som utfördes av Islamiska Staten. Offren förtjänar upprättelse!

• Bemanna svenska synagogor med säkerhetspersonal på statens bekostnad. Sveriges judar förtjänar trygghet!

Idag stannar vi upp och minns historien. Minns vårt ansvar för att den inte ska återupprepas. Sverige kan göra mer. Sverige kan bättre. Låt Raoul Wallenbergs minne inspirera svensk politik. Låt Raoul Wallenbergs minne bidra till stärkt skydd för minoriteter och andra utsatta grupper.