KRISMÖTE OM AFGHANISTAN

Idag sammanträdde vi i EU:s utrikesutskott för ett extrainsatt möte med EU:s utrikeschef Josep Borrell.

Dagens möte handlade om hur EU bör agera när talibanerna nu återtagit makten i Afghanistan. Vad som ledde fram till dagens fruktansvärda situation och vad vi kan lära oss av de många misstag som begåtts måste givetvis analyseras noggrant framöver.

Men här och nu måste fokus vara på konkreta åtgärder för att möta den allvarliga situation som nu råder i Afghanistan.

Jag och Kristdemokraterna tycker det är viktigt att:

▪️ EU inte på något vis erkänner talibanernas regering som legitim
▪️ EU hjälper de lokalanställda som arbetat för EU, såsom tolkar
▪️ EU samarbetar med andra för att förhindra att Afghanistan blir en fristad för terrorister
▪️ EU stoppar handelsförmåner och utvecklingsprojekt i Afghanistan tills vidare.

EU:s bistånd och assistans kan hjälpa, men det måste riktas rätt. Det får absolut inte komma talibanerna till godo.

Jag kan inte nog poängtera vikten av att EU håller tungan rätt i mun när man nu samtalar med talibanerna och skickar bistånd till ett land som är belägrat några av våra värsta fiender. Det vore oförlåtligt mot såväl det afghanska folket som mot europeiska skattebetalare om våra medel hamnade i talibanernas fickor. Oförlåtligt, inte minst mot kvinnorna och flickorna i Afghanistan.