GE GUI MINHAI SAKHAROVPRISET 2021!

Europaparlamentets prestigefyllda Sakharovpris för tankefrihet delas ut varje år till individer eller organisationer som gjort särskilda insatser för mänskliga de fri- och rättigheterna, i synnerhet yttrandefriheten.

Jag har idag tagit initiativ till att föreslå Gui Minhai till årets pris.

Gui Minhai är en svensk medborgare som sedan 2015 sitter orättfärdigt fängslad i Kina. Bakom lås och bom i 2105 dagar.

Hans brott? Författaren och förläggaren Gui skrev böcker om det kinesiska kommunistpartiet. Han var kritisk mot regimen. Regimen svarade med att kidnappa och fängsla honom.

Kina fortsätter att strypa yttrandefriheten och därför måste vi fortsätta att belysa Gui Minhai och den inskränkning av yttrandefriheten som hans fall innebär.

Varje dag Gui Minhai hålls kvar i fångenskap, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgarnas fri- och rättigheter mot kommunistregimen, är ett enormt politiskt misslyckande för Sverige och för EU.

Genom att ständigt uppmärksamma hans fall hoppas jag öka pressen på Kina att släppa honom fri.

Men för att Gui faktiskt ska tilldelas priset krävs gemensamma ansträngningar och partiöverskridande samarbete. Jag utgår därför från att mina 20 svenska kollegor i Europaparlamentet kommer att göra sitt bästa för att lyfta hans fall i sina respektive politiska grupper.

Tillsammans måste vi stå upp för de mänskliga fri- och rättigheterna, världen över.
Tillsammans måste vi stå upp för Gui Minhai.