”MILJÖMORD” URHOLKAR DEN INTERNATIONELLA RÄTTVISAN

Idag infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande. Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som innebar inrättandet av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Det pratas sällan, kanske alltför sällan, om internationell rättvisa. Därför är det viktigt att denna dag finns. ICC förtjänar att uppmärksammas. ICC är den institution som ansvarar för att lagföra de allra grövsta brotten i världen: aggressionsbrott, brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser.

Ansvarsutkrävande i enlighet med rättsstatens principer är centralt för demokratisk utveckling och inte minst för att brottsoffer att kunna åberopa sina mänskliga fri- och rättigheter.

På senare tid har en beklaglig debatt blossat upp. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill införa ”miljömord” som ett nytt internationellt brott. Det är fel av flera anledningar.

För det första vore införandet av ”miljömord” att förminska folkmordsbrottets betydelse. Ja, det vore att förminska, förringa, nedvärdera och reducera de fruktansvärda brott som plågat eller förintat hela folkgrupper.

Förintelsen, Turkiets systematiska utrotning av armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker, eller massakrerna på tutsis i Rwanda – höga utsläpp av växthusgaser kan på inget vis likställas med dessa fasansfulla händelser.

Men det finns också juridiska och andra slags hinder. Jag värnar givetvis både den internationella rättvisan och miljön – men jag stödjer inte poserande, symbolpolitiska klimatförslag som inte har någon effekt i praktiken, eller som är rentav kontraproduktiva.

➡️ Jag skrev nyligen en artikel om varför jag motsätter mig ”miljömord”.

Läs gärna här: https://www.jp.se/…/david-lega-kd-miljoforstoring-kan…