VI KAN INTE TILLÅTA BELARUS DIKTATOR ATT ANVÄNDA MIGRANTER SOM VAPEN MOT EU

Europas siste diktator använder migration för att hämnas på EU.

EU har nyligen infört fler sanktioner mot Belarus och landets president Lukasjenka är ursinnig. I sin ilska har han beslutat att utnyttja migranter från Mellanöstern som vapen mot EU. Stora grupper från främst Irak, Iran och Syrien får hjälp att resa från sina hemländer till Belarus huvudstad Minsk och sedan vidare till landet gräns mot Litauen eller Polen. Antalet migranter som tagit sig över gränsen från Belarus till EU har mångfaldigats på bara några månader. Det handlar alltså i detta fall främst om ekonomiska migranter, människor som luras från sina hem med löften om ett bättre liv. Inte människor på flykt för sina liv.

Hämndaktionen är ren ondska. Människor utnyttjas som brickor i ett politiskt spel. Missförstå mig inte, asylrätten är viktig och ska alltid värnas. Men det är inte den detta handlar om. Lukasjenka har valt ekonomisk migration för att han vet att migrationen och gränssäkerheten är ett av de känsligaste ämnena inom EU.

Idag har min partigrupp EPP och jag kallat in utrikesutskottet och utskottet för rättsliga och inrikes frågor till extramöte för att diskutera hur vi ska hantera situationen. Till mötet har vi bjudit in kommissionen, EU:s utrikestjänst, Litauens inrikesminister och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex.

Mitt budskap är glasklart. EU måste nu:

1️⃣ Omedelbart och effektivt stötta Litauen och de andra gränsstaterna.
2️⃣ Stå fast, och inte backa en millimeter för Lukasjenka. Vi erkänner honom inte som Belarus president och vi accepterar inte hans agerande mot EU. Sanktionerna mot Lukasjenka och hans allierade måste kvarstå och gradvis skärpas.

Lukasjenka kommer att besegras. Det är nu bara en tidsfråga. Under tiden hjälps vi åt inom EU, inte minst genom att stöta det belarusiska civilsamhället. För ett fritt och demokratisk Belarus.

#FreeBelarus