VÄNSTERPARTIET SKYDDAR FÖRÖVARENS INTEGRITET FRAMFÖR BARNEN

Igår röstade Europaparlamentet äntligen om att göra det möjligt för företag som Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Genom Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet av barn på nätet. Övergrepp mot barn i cyberrymden får fruktansvärda konsekvenser, och måste därför tas på största allvar.

Mot den bakgrunden är det upprörande att Vänsterpartiet i Europaparlamentet röstade mot förslaget. Detta med förevändningen att det skulle vara integritetskränkande.

Med det sagt står den vänsterpartistiska europaparlamentarikern Malin Björk på förövarens, och inte på de utsatta barnens, sida. Förövarens integritet är viktigare än att skydda barnen. Helt oförståeligt.

Att skydda våra barn är särskilt viktigt i pandemitider, då vi ser att övergreppen mot dem på nätet har ökat.

Mitt arbete kommer därför nu att inriktas på att permanentera den tillfälliga lagen, till en ny, omfattande lagstiftning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Alla barn har rätt till en barndom utan övergrepp – alltid och överallt