SOCIALDEMOKRATERNA OCH PALESTINSK HATPROPAGANDA = SANT

Konflikten mellan Israel och palestinierna är komplex. Den har många bottnar och ingångar. Jag tror på en tvåstatslösning där israeler och palestinier bygger fred tillsammans.

En nyckelpart i sammanhanget är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Som ansvarig för dessa flyktingars skolgång har UNRWA mottagit mycket kritik de senaste åren för det material som används i undervisningen. Många av böckerna uppmuntrar till våld mot israeliska civila och sprider antisemitiska konspirationsteorier.

Gång på gång lovar UNRWA bättring. Gång på gång blir de påkomna med nytt hatiskt material.

Varje år genomför Europaparlamentet en granskning av EU-kommissionen, som är den institution som handhar EU:s utbetalningar till UNRWA. Häromsistens avslutades granskningen av 2019 års verksamhetsår.

Jag var själv med och tog fram den text som antogs. I texten står det bland annat att läsa att ”Europaparlamentet är oroat över den hatpropaganda och det våld som lärs ut i palestinska skolböcker […] av UNRWA.” Parlamentet uppmanade vidare UNRWA att omedelbart avlägsna allt material som inte efterlever FN:s värderingar och att visa transparens.

Innan omröstningen så gjorde UNRW sitt bästa för att stoppa vår text från att gå igenom. De försökte övertyga oss parlamentariker att rösta för ett socialdemokratiskt motförslag som inte nämner något om våldsamheter i skolböcker.

Nu kräver jag svar från de svenska Socialdemokraterna. Varför röstade ni mot att fördöma hatpropaganda och uppmuntran till våld mot israeler? Varför röstade ni bort skrivningen om att det antisemitiska materialet måste avlägsnas?

Hur kunde ni?

Om detta skriver jag idag på Altinget: https://www.altinget.se/…/lega-kd-varfor-rostade-s-mot…