MILJÖFÖRSTÖRING FÅR INTE LIKSTÄLLAS MED FOLKMORD

Det finns massor av bra saker vi kan och bör göra för att begränsa klimatförändringarna. Jag ska inte rabbla upp alla Kristdemokraternas förslag här och nu, men kan nämna att två konkreta sådana är att öka omfattningen av EU:s system för utsläppshandel (ETS) och att öka investeringarna i framtidens miljöteknik.

Men ”Greta Thunberg-eran” har tyvärr fört med sig en klimatångest som drabbat såväl politiker som samhället i stort. Med den har en uppsjö av symbolpolitiska, rent av kontraproduktiva, förslag följt.

Ett exempel på ett förödande förslag är att göra ”miljömord” till ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan. Om det går igenom, skulle det innebära att miljöförstöring likställs med folkmord.

Det är fel av flera anledningar. För det första vore införandet av ”miljömord” att förminska folkmordsbrottets betydelse. Ja, det vore att förminska, förringa, nedvärdera och reducera de fruktansvärda brott som plågat eller förintat hela folkgrupper. Förintelsen, Turkiets systematiska utrotning av armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker, eller massakrerna på tutsis i Rwanda – höga utsläpp av växthusgaser kan på intet vis likställas med dessa fasansfulla händelser.

Men det finns också juridiska och andra slags hinder.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har dock i Europaparlamentet röstat för förslaget om att införa ”miljömord” som ett nytt internationellt brott. Det är helt fel väg att gå. Det finns bättre politik att ägna sig åt för alla oss som värnar både miljöns och mänsklighetens bästa.

➡️ Läs gärna vidare i min artikel om varför KD säger – och röstar – nej till ”miljömord” här: https://www.jp.se/…/david-lega-kd-miljoforstoring-kan…