RESOLUTION OM AFGHANISTAN I ETT KRITISKT SKEDE

🇦🇫

Idag har Europaparlamentet enats om en resolution om Afghanistan som jag varit med och förhandlat fram.

Efter många om och men kommer nu USA att lämna Afghanistan. Alla amerikanska soldater ska ha lämnat landet senast den 11 september 2021, det vill säga på 20-årsdagen av terrordåden mot USA.

Det finns många faktorer som lett till att situationen i Afghanistan ser ut som den gör, men en sak är säker: det finns skäl till oro. Våldet har under den senaste tiden ökat i alarmerande takt, inklusive mord på barn, lärare, läkare, journalister, människorättsförsvarare, regeringstjänstemän och personal inom rättsväsendet. Den afghanska regeringen är bräcklig, instabil och saknar kontroll över stora delar av landet. Ekonomin och infrastrukturen är i ruiner. Miljoner afghaner befinner sig på flykt.

Dagens resolution uttrycker att det internationella samfundet, inte minst EU, måste fortsätta att stötta Afghanistan i fredsprocessen och återuppbyggnaden. Men hjälpen kan inte vara villkorslös. Afghanistan är i ett kritiskt skede och nu spelar EU:s pengar och agerande större roll än kanske någonsin tidigare.

Därför ställer resolutionen ett tydligt krav: EU:s stöd, finansiellt och annat, ska vara villkorat mot att man bygger vidare på de framsteg som faktiskt skett de senaste tjugo åren. Afghanistan är den största mottagaren i världen av utvecklingsbistånd från EU. Under de senaste 20 åren har EU:s bidrag lett till förbättringar när det gäller förväntad livslängd, läs- och skrivkunnighet, mödra- och barnadödlighet samt kvinnors rättigheter.

Dessa förbättringar bidrar inte bara till trygghet i Afghanistan utan påverkar också vår säkerhet i Europa. Vi vet att kostnaden för krig och terrordåd är väldigt mycket högre, vad gäller såväl människoliv som pengamässigt.