FRAMGÅNG: EUROPAPARLAMENTET KRÄVER EN FN-UTREDNING I XINJIANG

🇺🇳

Idag har Europaparlamentet kommit överens om en gemensam linje för hur EU bör agera i FN framgent.

FN:s generalförsamling sammanträder i september, och från parlamentets håll ser vi ett stort behov av att reformera FN. Den rekommendation som vi idag antagit innehåller en rad bra reformförslag. Bland annat tycker vi att vetorätten i FN:s säkerhetsråd måste begränsas och att det är dags att se över valprocessen till rådet för mänskliga rättigheter.

Men jag är mest nöjd med det faktum att dagens rekommendation innehåller en paragraf om Kina, specifikt Xinjiang, på mitt initiativ. Jag föreslog, och fick gehör för, följande stycke:

➡️ ”Europaparlamentet rekommenderar att EU att begär omedelbara åtgärder för att hantera den växande krisen för mänskliga rättigheter i Xinjiang, åtminstone för att utreda de rapporterade etniska och religiösa förföljelserna i hela regionen. Parlamentet begär i detta sammanhang att en oberoende FN-övervakningsmekanism upprättas för mänskliga rättigheter i Kina, vilken skulle kunna omfatta en särskild FN-rapportör, en expertpanel för mänskliga rättigheter eller ett särskilt sändebud. Parlamentet stöder kraven på ett särskilt sammanträde om krisen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.” ⬅️

Det är ett viktigt första steg att Europaparlamentet är överens om att akuta åtgärder måste till för att möta uigurernas nödsituation. Nästa steg är att FN ska gå med på detsamma.Vi måste samarbeta för att skydda människors fri- och rättigheter världen över.

Och vi måste ta varje tillfälle att påminna Kina, och andra skurkstater, att vi ser vad som sker – och att vi inte accepterar det.

Läsa gärna vad jag skrivit om den människorättsliga krisen i Xinjiang tidigare:https://davidlega.eu/…/%e2%9d%8c-nya-uppgifter-om…/https://www.dn.se/…/det-finns-ingen-atergang-till-det…/https://epochtimes.se/Debatt-Stall-tuffa-krav-pa-Kina…