ATT SKYDDA SVERIGES JUDAR MÅSTE FÅ KOSTA

Över sju decennier efter hatet, ghettona och lägren borde Europas judar vara trygga.

I stället ser vi hur den förhatliga antisemitismen återigen flyttar fram positionerna på kontinentens gator. I sin senaste rapport så fastslår EU:s byrå för grundläggande rättigheter att andelen brott med antisemitiska förtecken ökar i så gott som varje europeiskt land.

Om detta vittnar de islamistiska terrorattackerna mot judar i Bryssel, Halle, Köpenhamn och Paris. Om detta vittnar de svenska nazister som i fjol demonstrerade utanför synagogan i Norrköping på judarnas viktigaste högtidsdag, Yom Kippur. Om detta vittnar den islamistiska folkmassa som på Malmös gator häromsistens uppmuntrade till mord och utrensning av judar.

Samma, förhatliga judehat – här som där.

I ett EU vars själva existensberättigande är ”aldrig igen” får detta inte fortgå.

Målbilden måste vara ett Europa som är tryggt och säkert för alla judar, överallt – alltid.

En åtgärd som snarast måste till för att garantera svenska judars trygghet och säkerhet är att det offentliga bekostar och tillhandahåller nödvändiga säkerhetsarrangemang vid judiska församlingar, skolor och ålderdomshem. Som det är i dag bekostas och tillhandhålls ofta utrustning såsom metalldetektorer, men ej personal. Det duger inte, utan staten, regionerna och/eller kommunerna måste gå in och täcka samtliga kostnader förenade med vår judiska befolknings trygghet och säkerhet.

Historielösheten och undfallenheten inför judehatet måste få ett slut. Den extremism som föder och göder det måste bekämpas. Europas judar måste skyddas. Till varje pris.

Om detta skriver jag idag på Altinget: https://www.altinget.se/…/lega-kd-att-skydda-sveriges…