(S)VEKET MOT PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING MÅSTE UPPHÖRA

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att se varje människa och dennes unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Den gemensamma värdegrunden är viktig för mig och det vill jag särskilt uppmärksamma då det är assistansens dag imorgon. Socialdemokraterna kallar sig för ett välfärdsparti. Det är dock en ekvation som inte går ihop.

S/MP-regeringens direktiv till försäkringskassan 2016 om att kraftigt reducera antalet timmar inom assistansersättningen har varit förödande. Det har lett till att personer med omfattande funktionsnedsättning idag tvingas leva utan assistans för de mest grundläggande behoven.

Alla ska ha rätt och möjlighet att studera och ha en meningsfull sysselsättning. Att vara funktionshindrad ska inte innebära några begräsningar för deltagande i samhällslivet.

Detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara i dag på assistansens dag.

Om detta skriver Ebba Busch, Pia Steensland och jag idag på HejaOlika: https://hejaolika.se/…/ebba-busch-starkt-ratt-till…/…