SVERIGE HÖR HEMMA I EPPO

Barcelona, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Paris, Nice, Stockholm. Listan kan göras lång över terrordåd med dödlig utgång som skakat Europa under de senaste åren. Den internationella terrorismen är ett otyg som inget enskilt land kan skydda sig mot på egen hand.

Idag, den 1 juni 2021, inleder Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) sitt arbete mot organiserad brottslighet och terrorism. Sverige har valt att stå utanför. Det är tid att tänka om. Ett ökat samarbete på EU-nivå i de här frågorna är en nödvändighet.

En annan viktig uppgift för Eppo är att bekämpa bedrägerier kopplat till EU:s budget. I tider som dessa, när EU kraftigt ökar sina utgifter, gäller det att Eppo får tillräckligt med resurser för att kunna granska att EU:s medel används på ett korrekt sätt.

Det är EU skyldigt medlemsstaternas medborgare.

Om detta skriver jag idag i Borås Tidning: https://www.bt.se/…/lega-nya-aklagarkammaren-behovs…/